Nyheter från GT

Välkomna till internet

Internetkunnande är ett viktigt redskap i dagens samhälle, till och med bonden på landet har bredband och kan surfa säkert. Låt inte nätets massivitet avskräcka dig. Här har du nägra bra länkar på vägen.